PDA

View Full Version : BẢN TIÊU CHUẨN 1. Bản tiêu chuẩn để xác định giống chó H'mông cộc đuôi
 2. Quy định về việc đánh giá chất lượng dùng cho nhân giống đối với các giống chó việt
 3. Hỏi anh em về mắt của chó cộc của người H'mông
 4. Đôi tai của chó cộc bản địa
 5. Đuôi con Cộc bản địa!
 6. Bàn luận về bản tiêu chuẩn
 7. Bàn về lông của chó hmong cộc
 8. Xin hỏi về chó bắc hà!
 9. Bắc hà bốn mắt - up cho anh em đánh giá .
 10. Khảo sát răng chó H'mông cộc đuôi
 11. CHUYỂN ĐỘNG (dáng đi) của chó H'Mông Cộc
 12. Bàn về huyền đề và đốm lưỡi ở loài chó ^^
 13. Tai vểnh hay tai nằm, ngắn đuôi hay dài đuôi ???
 14. Thông báo của nhóm phát triển chó bản địa VKA