PDA

View Full Version : 2..GIỐNG CÁI 1. Hà nội- mua chó bắc hà xù
 2. Tìm mua 1 chó Bắc Hà cái đẹp !
 3. Cần săn BH cái đen tuyền 2-3 tháng tuổi!!!!
 4. Xin nhờ anh em tầm giúp cộc cái chuẩn làm giống
 5. Cần mua Bắc Hà cái tại Hà Nội
 6. mua em cộc cái lam giống
 7. Mua cún Bắc hà trắng lông xù
 8. xin chó hmong cộc.
 9. Mua chó H'mong lông dài xù hoặc Bắc Hà lông dài xù
 10. Cần mua chó Hmông cộc đen tuyền hoặc vàng cháy.
 11. cần mua chó BHX cái màu trắng tại HCM đây
 12. Cần mua 1 em bắc hà nhỏ tại hà nội
 13. Can mua 1 e Hmongcoc đen,vện <3 tháng tại Hà Nội
 14. mua chó meo` lông dài (hmong lông dài )!
 15. Đang rất cần mua một em H'Mồng Cộc cái, anh em giúp đỡ. Thanks !
 16. Cần mua 1 em h'mông cộc cái ai có pm em với ạ
 17. Cần mua 1 em h'mông cộc cái