PDA

View Full Version : CÁC CON GIỐNG CỦA CLB H'MÔNG CỘC ĐUÔI HÀ NỘI 1. Những con giống của CLB
 2. E cộc đầu tay
 3. Cộc đực đen 15 tháng!
 4. Em Vàng đây chị Đen - Nghi tàm đâu?
 5. Lứa chó tâm đắc
 6. Giờ "G" đã điểm - Dogshow đầu tiên của ..Bão!
 7. cho em gác nhờ cái chân một tý!
 8. cho em gác nhờ cái chân một tý!
 9. Lứa hậu duệ thứ 2 của Tom!% "Vô địch năm 2013 show open VKA"
 10. Cặp đôi hoàn cảnh
 11. Kết quả cuộc tình vụng trộm của TOM và e Vện cái!!
 12. Em đang cần mua một em hmong đưc đen