PDA

View Full Version : Giống H'mông cộc đuôi 1. H'Mông cộc đực, đen tuyền.
 2. H'mong cộc tên Báo
 3. Hmong cộc vện 01 cái
 4. Mầu của đất
 5. Sói ơi....!!!!
 6. Hmong cộc đen đực
 7. A Páo
 8. Hmong Cộc - Tên Kin !!!
 9. Cộc trắng tên Dog và bạn Cún tri kỷ!
 10. Con gái A Páo
 11. Đen - Hậu duệ của A.Páo (nhà a Khoatroc) và Đen (nhà a Khanhnghitam)
 12. Cộc con
 13. Tuti nhà a Khánh Nghi Tàm
 14. Cộc Đực Vàng Kem 11 tháng/
 15. cộc con trắng nhà em
 16. Con trai A Páo
 17. Tình yêu tên Mị của nhà cháu.
 18. Gấu vàng
 19. cần tìm một e hmong cộc cái