PDA

View Full Version : HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI BÓNG THUỘC CLB H'MÔNG CỘC ĐUÔI HÀ NỘI 1. Gặp mặt giao lưu 2 CLB NNN chó H'mông cộc đuôi HN và SG
 2. Thành lập đội bóng CLB NNN chó H'mông cộc đuôi HN
 3. Buổi ra mắt chính thức và thi đấu của đội bóng
 4. Hình ảnh buổi ra mắt và trận đấu đầu tiên của đội bóng đá CLB HMC HN
 5. Thông báo từ Đội bóng CLB NNN nuôi chó H'mông cộc đuôi HN
 6. Thông báo từ Đội bóng CLB NNN nuôi chó H'mông cộc đuôi HN
 7. Thông báo từ Đội bóng CLB NNN nuôi chó H'mông cộc đuôi HN
 8. Thông báo từ Đội bóng CLB NNN nuôi chó H'mông cộc đuôi HN
 9. Hoạt động thu chi của Đội bóng CLB trong tháng 7/2014
 10. Thông báo từ Đội bóng CLB NNN nuôi chó H'mông cộc đuôi HN
 11. Thông báo từ Đội bóng CLB NNN nuôi chó H'mông cộc đuôi HN
 12. Thông báo từ Đội bóng CLB NNN nuôi chó H'mông cộc đuôi HN
 13. Thông báo đổi lịch thi đấu của đội bóng từ 1/9/2014
 14. Thông báo từ Đội bóng CLB NNN nuôi chó H'mông cộc đuôi HN
 15. Thông báo từ Đội bóng CLB NNN nuôi chó H'mông cộc đuôi HN
 16. Quỹ Đội bóng CLB NNN chó hmông cộc đuôi tháng 8/2014
 17. Tin rất vui.
 18. Xin phép nghỉ !!!!!!!!!!!!!!!!
 19. Quỹ đội bóng clb tháng 9/2014
 20. Quỹ đội bóng clb tháng 10/2014