em muốn mua 1 em cộc cái đen. Các bác pm cho em ạ
thank các bác.