Kính gửi BCH CLB .

Vì lí do công việc tôi đề nghị BCH cho phép tôi được rút khỏi danh sách thành viên của CLB NNN chó H'Mông cộc đuôi Hà Nội .

Trong thời giam sinh hoạt cùng ace , nếu có vấn đề gì chưa đúng xin đc lượng thứ .

Trân thành cám ơn !