Nhà chật thích nuôi con đực bán con mẹ nuôi con con , chó có dạy bảo vài thứ vì nuôi từ nhỏ giá cả sms 094366606chin