Mình cần tìm chủ mới cho 1 em cọc đen đang salo, 1 anh cộc đỏ trưởng thành, có VKA, do đk gia đình k thể nuôi tiếp, giá rất hữu nghị. Đt: 0982801979